EU-kontroll

Når skal bilen til EU-kontroll?

Nummerskiltets siste siffer sammenfaller med måneden på året bilen skal kontrolleres. Det vil si at har du 2 som siste tall, så skal bilen på EU-kontroll i februar. Unntaket er nummerskilt som slutter på 0 og 7. Nummerskilt med 0 som siste siffer skal kontrolleres i oktober, og 7 i november.

Kontrollskjema

Kontrollskjema etter utført EU-kontroll blir alltid utlevert til kunde etter utført kontroll. Her får du oversikt over alle kontrollpunktene og status på hvert enkelt punkt.

Kan du stole på at EU-kontrollen blir utført riktig?

Hvert år utfører vi over 2000 EU-kontroller som kontrollpunkt for Statens Vegvesen. Det har vi gjort siden ordningen ble innført i 1998. Vi følger Statens Vegvesen sin instruks og vi legger vår yrkesstolthet i å gjøre dette riktig, slik at du som bileier skal være trygg på at får en korrekt vurdering av kontrollpunktene.

Kvalitet hele veien

Finner vi feil underveis som ikke er en del av kontrollpunktene i en standard EU-kontroll, så sier vi alltid fra til deg og gir deg tilbud på jobben. Vi er opptatt av at kontrollen skal være riktig - vi er ikke opptatt av å finne flest mulig feil. 

Bestill time

Velg tjeneste *


Åpne skjemaet