Vi har nå fått inn Fluid Film produkter!

Fluid Film er en unik lanolinbasert merkevare som beskytter mot korrosjon og brukes som smøremiddel over hele verden i en rekke bransjer.

Fluid Film har et bredt produktspekster som består av det beste som er tilgjengelig på markedet i dag. Den unike beskyttelsen mot korrosjon egner seg for alle metaller og for smøring av alle bevegelige deler. Det er langtidsvirkende oljer og fett som har blitt brukt i maritim industri for behandling av skip og borerigger siden 1940-tallet. I nyere tid har Fluid Film blitt introdusert for andre bransjer og gir en mer miljøvennlig løsning for vedlikehold i luftfart,  bilindustri,  fiskeindustri,  jordbruk, kraft og industrianlegg.