Om Mjøsbil:

Mjøsbil har siden 1989 vært en ledende og lønnsom leverandør av motorrelaterte tjenester og produkter. Med lokal tilstedeværelse og fornøyde ansatte ytes det service av høy kvalitet til kundene. Mjøsbil skal være den foretrukne samarbeidspartneren til privat- og bedriftsmarkedet innen vår bransje i innlandet. Moderne IKT-systemer, effektiv logistikk og fokus på miljø skal sikre høy konkurransekraft og god verdiskapning.

Vi bryr oss - Mjøsbil skal være trygt og enkelt!

Våre kjerneverdier:

I Mjøsbil har vi definert fire kjerneverdier som vi mener det er viktig at våre ansatte innehar. Vi tror at ved å ha med seg disse verdiene i hverdagen så vil det underbygge misjonen vår og målene vi setter oss.

Våre kjerneverdier:

 • Samarbeidende
 • Ansvarlige
 • Nyskapende
 • Tilgjengelige

Trygt og enkelt:

Slagordet vårt er TRYGT OG ENKELT. Vi har spurt et utvalg av våre ansatte hva de legger i det, og her er svarene deres:

TRYGT:

 • Det skal være trygt å levere bilen sin hos oss
 • Det skal være trygt å kjøpe deler hos oss
 • Du skal få trygghet gjennom gode råd, tips info vedrærende bilen din og ditt bilhold

ENKELT:

 • Det skal være enkelt å finne oss
 • Det skal være enkelt å bestille time hos oss
 • Det skal være enkelt å bestille deler hos oss
 • Det skal være enkelt å snakke med oss