EU-kontroll - nye regler

I juni 2015 innførte Statens Vegvesen flere kontrollpunkter i EU-kontrollen. Hva betyr dette for deg?

Hvorfor har vi EU-kontroll?

EU-kontroll er lovpålagt og skal avdekke om kjøretøyet tilfredsstiller et minstekrav til sikkerhet og miljø for å kjøre på veien. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene. 

Økt antall kontrollpunkter

Juni 2015 ble det innført en ny og mer omfattende EU-kontroll (PKK) i Norge. Denne krever mer av verkstedet, og antall kontrollpunkter økte fra 85 til 162. Dette for at sikkerheten på norske biler skal bli enda bedre.

Hva betyr de nye reglene for deg?

Verkstedet bruker med de nye reglene lengre tid på å gjennomføre en EU-kontroll, det setter også høyere krav til måleinstrumentene som benyttes. Det betyr at mange verksteder har lagt på en prisøkning for å få dekket inn tidsforbruk.

Priskrig på EU-kontroll - nei, takk!

Det har i perioder vært stor priskrig på EU-kontroll blant mange verksteder til tross for at bransjen som helhet har hatt en enighet om at EU-kontroll ikke skal brukes som lokkemiddel for å få kunden til verkstedet. EU-kontroll eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), som det også heter er den eneste lovpålagte kontrollen vi har og derfor er det ikke ønskelig fra bransjens side å kjøre tilbud på EU-kontroll.

Vi tror at tilbud på EU-kontroll er med på undergrave kundens tillit til verkstedene. Du som kunde skal vite at vi tar EU-kontroll på en korrekt måte og at vi ikke "lokker" deg inn på verkstedet til en billig penge for å så finne masse feil på bilen din og deretter tjene penger på å utbedre "feil".

Du kan trygt ta EU-kontroll på våre verksteder!