NBF

Mjøsbil har siden starten i 1989 vært medlem av Norges Bilbransjeforbund, -det er et kvalitetsstempel!

Norges Bilbransjeforbund er bransjeorganisasjon for nybilforhandlere og for bilverksteder. Vi følger de etiske retningslinjene forbundet definerer, og oppdaterer oss regemessig på nye bransjestandarder. De er også gode rådgivere hvis vi har behov for rådgivning i forbindelse med komliserte situasjoner, -alltid slik at kundens rettigheter skal bli ivaretatt.