Miljøfyrtårn

Vi er miljøsertifisert - ikke fordi vi må, men fordi vi vil!

Hensyn til miljøet

Som Miljøfyrtårn er vi sertifisert for å ta hensyn til miljøet gjennom all den aktivitet som vi gjør i Mjøsbil.

Vi tenker på og jobber kontinuerlig med energiforbruk, riktig kildesortering, bruke biler med lave utslipp, og holde våre interne og eksterne omgivelser ryddig og pene.

Miljøsertifiseringen gjør oss til en foretrukket samarbeidspartner for andre bedrifter og offentlige instanser som har miljøsertivisering.