Hvordan er det å jobbe i Mjøsbil?

Leif Arne Eriksen begynte i Mjøsbil som avdelingsleder for butikken på Dokka i april 2015. Vi har intervjuet Leif Arne om tiden så langt i Mjøsbil.

 

Hvordan har tiden på Dokka og Mjøsbil vært så langt? Jeg kom fra stillingen som servicesjef i Bertel O. Steen Lillehammer, som er en avdeling i et større konsern. Jeg ble tatt veldig godt i mot når jeg begynte i Mjøsbil og det er en arbeidsplass hvor du i stor grad kan påvirke din egen hverdag.

Hvorfor ønsket du å være en del av Mjøsbil-teamet? Da stillingen som avdelingsleder på Dokka ble utlyst, synes jeg utlysningsteksten så veldig spennende ut. Jeg sjekket litt selv rundt firmaet, samt at jeg tok kontakt med avdelingsleder på Lillehammer, Frank Hølen. Frank kjente jeg fra før og han kunne ikke få fullrost Mjøsbil nok som arbeidsgiver. Etter to intervjuer med Adecco, var jeg ikke i tvil om hva jeg skulle gjøre. Tilbudet om jobb kom og jeg takket ja til det uten betenkningstid.

Hva er det beste med å jobbe i Mjøsbil, synes du? Jeg har fått et veldig godt inntrykk av Mjøsbil som min nye arbeidsgiver. Veldig hyggelige og positive medarbeidere gjør at trivselen på arbeidsplassen blir høy. Det er korte beslutningsveier, noe som gjør at ting kan endres raskt ved behov. Jens Petter som er eier, viser at han ønsker å videreutvikle Mjøsbil på en god måte, noe som skaper sikre og trygge arbeidsplasser. Jeg gleder meg i hvert fall over hver dag jeg kan reise til Dokka på jobb.

Hva vil du si til andre som kanskje vurderer å søke jobb i Mjøsbil? Ønsker du en trygg og god arbeidsplass, med veldig gode kollegaer, bør du satse på Mjøsbil. Skulle noen ønske å vite litt mer om oss, er det bare å komme innom en av våre avdelinger. Jeg kan i hvert fall trygt anbefale dette som arbeidsplass og at dette er en gjeng som drar lasset sammen i samme retning.

Stor takk til Leif Arne for intervjuet!