KBV

Vi er ikke bukken som passer havresekken. Kvalitetskontroll utføres av uavhengig inspektør fra Kontrollert Bilverksted.

KBV sjekker at vi gjør jobben riktig

Hvert år gjennomfører vi flere tusen EU kontroller, bilreparasjoner, servicer og andre verkstedoppdrag. Da må vi ha gode systemer for å gjøre dette riktig. Når vi også skal utføre oppdrag på de aller fleste bilmerker er det viktig at våre mekanikere er bransjens beste.

For å kontrollere at vi utfører EU-kontroll og andre verkstedoppdrag på riktig måte så har vi leid inn KBV, Kontrollert Bilverksted, for å sjekke at vi gjør ting riktig.

Uanmeldte inspeksjoner

KBV dukker regelmessig, men uanmeldt opp ved våre verksteder og sjekker jobben som er gjort. Det hender de finner noe som ikke er bra nok. Det viser at jobben de gjør er viktig for deg som kunde og viktig for oss, slik lærer vi og hele tiden blir bedre.